Werkwijze

Vooruitlopend op het eerste consult vraag ik een beetje “huiswerk” te maken in de vorm van het invullen van een vragenlijst en het bijhouden van een voedingsdagboekje. In deze vragenlijst wordt ingegaan op de ziektegeschiedenis, voedingsgewoonten, medicatie, beweging etc. Tijdens het eerste consult bespreken we uitgebreid de klachten, de vragenlijst en het voedingsdagboekje. We bespreken samen wat voor jou mogelijk en haalbaar is op het gebied van voeding en leefstijl aanpassingen, eventueel aangevuld met supplementen. Je leert meer over voeding en leefstijl en het effect daarvan op de klachten en het functioneren van het lichaam. Met al deze info ga je aan de slag.

Soms wordt aanvullend bloedonderzoek of fecesonderzoek verricht om verder tot een oplossing te komen of om zaken uit te sluiten. Denk hierbij aan het opsporen van vitaminen en mineralen tekorten, het in kaart brengen van de darmgezondheid of om allergieën op te sporen. Dit in overleg.

In het vervolg consult bespreken we de effecten van de gedane veranderingen. Wat zijn de effecten? Dit geeft inzicht of we op de goede weg zitten of dat we mogelijk nog iets moeten veranderen. Wat is lastig om vol te houden? Samen bespreken we wat we hierin kunnen veranderen om tot een goed resultaat te komen. Eventuele diagnostiek zal worden besproken. Na dit consult ontvang je een persoonlijk advies. Samen met een duidelijke uitleg van de effecten zullen veranderingen makkelijker toe te passen zijn wat een positieve bijdrage levert aan de behandeling. Zoals al eerder vermeld vergt elke verandering tijd en inzet.

Het persoonlijk advies zorgt ervoor dat je verder kunt met het behandelingstraject. Aan de hand van één of meerdere vervolg of korte consulten zullen we de voortgang van de behandeling monitoren.